Christianshavns Lokalr?ds hjemmeside redigeres af lokalr?dets forretningsudvalget og ?vrige aktive udvalg. Hjemmesiden udbygges og opdateres j?vnligt. Ansvarlig redakt?r er pt. Morten Lind. Skriv til: post@christianshavnslokalraad.dk

Hjemmesiden indeholder f?rst og fremmest lokalr?dets eget materiale, dvs. dokumenter o.l. som vi selv st?r inde for og har behandlet p? et lokalr?dsm?de, i forretningsudvalget eller i et af vores nedsatte udvalg. Andre relevante materialer og links f.eks. fra myndigheder, aviser og andre medier, foreninger mm., kan optages p? hjemmesiden hvis de indg?r i lokalr?dets arbejde.

Hjemmesidens webmaster er: Jan Bertelsen, jb@w57.dk
Grafisk design: jmn/pjj, www.byplantegnestuen.dk
Hjemmesidens webhost er: Webhotel Danmark www.webhot.dk