Vor Frelsers Kirke med
det snoede t?rn

Kanonb?dshusene p?
Frederiksholm
N?ste m?de: er onsdag den 21. oktober 2015 Sted: mere senere

Husk at det er gratis at l?be
med lokalr?det hver l?rdag kl. 9:00
fra Orlogsmuseet


Kulturmilj?et omkring
Christianshavns Kanal


Nyheder:
H?ring om "Cirkelbroen": Lokalr?dets indsigelse
Klage over dispensation til forh?jelse af Hotel Scandinavia
Foretr?de for Teknik- og Milj?udvalget 13. maj 2013: l?s fakta her
Christianshavns Kvarters tv-indslag om morgendemonstrationen se video her
5 uforklarlige, politiske selvmodsigelser om Prinsessegade og busslusen


Christianshavns Lokalr?d best?r af aktive og interesserede christianshavnere og repr?sentanter for lokale foreninger, heriblandt beboerforeninger, b?delaug, skoler, institutioner, menighedsr?d samt lokale, politiske v?lgerforeninger. Lokalr?det er en tv?rpolitisk forening som er initiativtager, formidler og r?dgiver i sociale, kulturelle, byplanm?ssige og andre sp?rgsm?l som vedr?rer vores bydel.