Læs mere: (Klik på pilen)
2010-04-21 Christianshavns Lokalr?d sender indsigelse mod cykelruten
2007-12-20 Link til kommunens hjemmeside om "Hastighedszoner i Indre By og Christianshavn", bl.a. med et omfattende projektforslag som er i h?ring frem til og med 21. januar 2007
2007-12-03 K?benhavns kommunes Teknik- og Milj?forvalting indbyder til borgerm?de om "40 km/t hastighedszoner" i Indre by og p? Christianshavn.
2007-03-07 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af kommunens debatopl?g om fremtidig cykelstrategi for K?nbenhavn.
2006-12-04 Lokalr?dets skriver til Vej og Park om den begyndende, uautoriserede "campingplads" p? Refshalevej, oprydning, sp?rring for biler mm.
2006-03-04 Vej og Parks plan for Chrismas M?llers Plads og Torvegade efter ombygningen: Gennemk?rende biltrafik s?ges f?rt uden om Torvegade og Amagerbrogade. Antallet af spor til biltrafik reduceres og der plantes flere tr?er med bedre v?kstvilk
2006-03-03 Vej og Parks tegning af Christmas M?llers Plads og Torvegade ved Ravelinen i dag
2006-02-28 Link til Vej og Parks Projekthjemmeside for ombygningen af Christmas M?llers Plads. Projektet forventes gennemf?rt 2006-2007.
2006-02-24 Link til Vej og Parks projektside for "Trafikplan for Amager" som omfatter Amager, Christianshavn og Islands Brygge. P? siden findes en grundig beskrivelse af de enkeltprojekter som er en del af planen.
2006-01-22 Link til Vej og Parks projektbeskrivelse for ombygning af krydset ved Christimas M?llers plads. Projektet er et led i trafikplan Amager-Christianshavns fra 2001.
2005-10-13 L?serindl?g til Amagerbladet om baggrunden for trafiksaneringen af Christianshavns Torv (ikke bragt)
2005-10-11 Link til Amagerbladets artikel "Lokalr?det lukker 2000 mennesker inde" om trafiksaneringen omkring Christianshavns Torv og lokalr?dets rolle
2005-10-04 Vej og Parks pressemeddelese om igangs?tningen af trafiksaneringen ved Christianshavns Torv
2005-09-26 Kopi af JP K?benhavns artikel om Bygge- og Teknikborgmester S?ren Pind undskylder forsinkelsen af trafiksaneringen af Christianshavns Torv
2005-09-22 Link til Bygge- og Teknikudvalgets anden beslutning om lukningen af Christinshavns Torv for biltrafik.
2005-09-19 Vej og Parks information om hvordan og hvorn?r anl?gsarbejderne i forbindelse med torvets lukning for biltrafik, cykelstativer mm., igangs?ttes. (Kopi sakset fra Christianshavneren, juni 2005)
2005-09-18 Lokalr?dets redeg?relse for sagen om den farlige biltrafik p? torvet - inklusive d?n historie der gik forud for Bygge- og Teknikudvalgets beslutning 12. januar 2005
2005-09-16 Link til BTUs dagsorden, hvor to medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget foresl?r at BTUs beslutning af 12. januar 2005 om trafikken p? Christianshavns Torv, omg?res
2005-09-12 Kort som viser de to trafikfors?g p? Christianshavn i K?benhavns kommunes "Milj?trafikuge" 2005
2005-09-08 Link til Vej og Parks folder om trafikf?rs?g og andre aktiviteter i Milj?trafikugen og de bilfrie dage" 19.-25. september 2005
2005-09-01 Beskrivelse af de to trafikfors?g som skal gennemf?res i K?benhavns kommunes milj?trafikuge 19.-24. september 2005 (Artiklen er sakset fra "Christianshavneren" med redaktionens tilladelse)
2005-01-13 Link til Bygge- og Teknikudvalgets beslutning om Torvet. Der skal ikke l?ngere v?re biltrafik fra Dronningensgade forbi gr?nthandleren, der bliver flere cykelstativer og max. 40 km/t i gaderne syd for Torvet. Forslag om max. 30 km/t blev nedstemt.
2005-01-12 Link til Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden med forvaltningens indstilling til udvalget vedr. trafiksanering af Christianshavns Torv
2004-07-05 M?denota fra trafikgruppens m?de med Vej og Park om de trafikforhold og bilk?rsel p? Torvet
2004-06-21 Brev til HUR om den uvarslede nedl?ggelse af linie 48 i Prinsessegade (pga. renovering af bro p? Holmen)
2004-06-20 Kort som viser "Benenden" og afstanden til kollektiv trafik efter at linie 48 uden varsel blev indstillet i Prinsessegade.
2003-08-14 Brev til Vej og Park om den farlige trafik p? Torvet.
2001-09-01 Lokalr?dets beslutning om principper for trafik og trafikmilj?
2000-11-14 Lokalr?dets synspunkter vedr. vigtige trafik- og milj?sp?rgsm?l i anledning af "Trafikplan for Amager og Christianshavn"