Læs mere: (Klik på pilen)
2014-09-30 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af forslag til lokalplan for "Cirkelbroen" over Christianshavns Kanal
2013-11-21 Lokalr?det klager til Naturklagen?vnet over K?benhavns Kommunes dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Christianshavns Vold. Dispensationen skal g?re det muligt at forh?je Hotel Scandinavia med 36,5 meter
2013-05-13 Pr?sentation fra "Sikker Prinsessegade"s foretr?de for teknik- og milj?udvalgets m?de 13. maj 2013
2013-05-08 Tale ved morgendemonstrationen i Prinsessegade den 8. maj 2013
2013-05-08 Link til TV-indslag i "Christianshavns Kvarter" om morgen-demonstratioonen i Prinsessegade den 8. maj 2013
2013-05-06 Bilag 6 til TMUs behandling af forslaget om busslusen og Prinsessegade: Forvaltningen svarer p? de mange hundrede indsigelser der er indkommet
2013-05-06 Bilag 1 til TMUs behandling af forslaget om at nedl?gge busslusen og trafiksanere Prinsessegade: Tegninger af selve trafisaneringsforslaget
2013-05-06 Bilag 2 til TMUs dagorden om forslaget om at nedl?gge busslusen og trafiksanere Prinsesssegade: COWIs milj?vurdering
2013-05-06 Indstilling til TMU-m?dets dagsordenpunkt om nedl?ggelse af busslusen og trafiksanering af Prinsessegade
2013-05-03 Opslag der indkalder til morgendemonstration i Prinsessegade den 8. maj 2013 kl. 7:30
2012-06-16 Link til "Christianshavns Kvarter"s video fra gadefesten i Prinsessegade l?rdag den 16. juni 2012
2012-06-14 Ny fredning af kanalerne p? Christianshavn og i Indre by: Fredningsn?vnets kendelse som aflyser den hidtidige fredning fra 1960-erne
2011-11-25 L?beseddel, med opfordring til at komme med ideer og forslag til kommunens idev?rksted om trafiksikring af Prinsessegade torsdag den 1. december kl. 19:00 i biblioteket
2011-11-22 Lokalr?dets synspunkter p? udformningen af en ny fredning for kanalerne p? Christianshavn og i Indre By
2011-10-18 Lokalr?dets klage til Folketingets ombudsmand i anledning af kommunens og fredningsn?vnets behandling af broerne over Christianshavns Kanal
2011-10-01 "Ikke flere biler p? vores skolevej - nedl?g ikke busslusen p? Holmen": Tekst til en f?lles henvendelse til BR fra beboerforeninger og institutioner i omr?det. Download og skriv under.
2011-05-27 Uddrag af "Borgerrepr?sentationens forhandlinger" (dvs. ordret referat) vedr. punkt 21 om "Trafikbetjening af Holmen" inkl. vedtagelse med ?ndringer og protokolbem?rkninger
2011-03-09 Video fra morgen-demonstrationen for en sikker Prinsessegade - link "Christianshavns Kvarter"
2011-03-08 "Sikker gade ? ingen ballade? - opslag om demonstration for en sikker Prinsessegade og en bevarelse af busslusen onsdag den 9. marts kl. 7:30
2011-03-04 Pressemeddelelse om demonstration for en sikker Prinsessegade og et sikkert Alladin onsdag den 9. marts 2011
2011-02-13 Lokalr?dets indsigelse mod Cirkelbroen
2011-02-13 Lokalr?dets indsigelse mod bro?bningspolitiken
2011-01-23 Indbydelse til m?de om trafikken i Prinsessegade og Alladin tirsdag den 1. februar kl. 16:30
2011-01-16 Lokalr?dets notat om baggrunden for den mere end 15 ?r gamle beslutning om busslusen, som betyder at Prinsessegade ikke skal tage hele den gennemk?rende trafik til Holmen og Refshale?en
2010-12-21 Kommunens svar p? sp?rgsm?l om hvorfor COWIs cykelprognose, som danne grundlag for beslutningen om broer, ikke n?vner med ?t ord at broerne skal kunne lukke op.
2010-12-14 Naturklagen?vnets afg?relse i sagen om dispensation fra fredningen af K?benhavns kanaler til at bygge broer over Christianshavns Kanal og Trangraven.
2010-11-07 Notat fra Lokalr?det som beskriver de praktiske forhold omkring b?denes passage af den foresl?ede bro over kanalen
2010-11-07 Lokalr?dets supplerende bem?rkninger til Naturklagen?vnet i anledning af klagen over at Fredningsn?vnet har givet dispensation fra fredningen til at etablere broer over kanalen og Trangraven.
2010-11-04 Medlemsforslag i Borgerrepr?sentationen om at nedl?gge busslusen p? Holmen - forslaget henvist til udvalgsbehandling med stemmerne 25-24
2010-11-01 L?beseddel hvor Skolebestyrelsen, Lokaludvalget og Lokalr?det opfordrer advarer om at Prinsessegade er i fare i anledning af forslaget om at nedl?gge busslusen p? Holmen
2010-10-14 Naturklagen?vnet inviterer til besigtigelse og m?de p? Gr?nlands Handels Plads den 14. oktober kl. 11:30
2010-10-02 Del 2 af en r?kke ?ldre dokumenter fra forberedelserne af fredningen af Christianshavns kanal m.fl. (venligst stillet til r?dighed af Lejerbo)
2010-10-01 Del 1 af en r?kke ?ldre dokumenter fra forberedelserne af fredningen af Christianshavns kanal m.fl. (venligst stillet til r?dighed af Lejerbo)
2010-09-27 Advokaterne Lett klager p? vegne af Lejerbo over Fredningsn?vnets dispensation fra fredningen af Christianshavns Kanal m.fl.
2010-09-21 Referat af Lokalr?dsm?de, september 2010
2010-09-20 Teknik- og Milj?forvaltningen undskylder at lokalr?dets h?ringssvar slet ikke indgik i behandlingen af lokalplanen om forh?jelsen af Hotel Scandinavia
2010-09-17 HURRAA! Budgetforliget for 2011 indeholder en multihal p? Arsenal?en - se budgetforligets "faktaark" om kultur og fritid her.
2010-09-16 Fakta om multihallens placering p? Aresenal?en, trafikken i Prinsessegade og busslusen p? Holmen.
2010-09-15 Kort som viser placeringen af en multihal p? Holmen i forhold til Christianshavns skoler og institutioner
2010-05-14 K?benhavns kommunes klage over betingelser i Fredningsn?vnets dispensation vedr. broer over kanalerne.
2010-04-26 Fotos som bilag til lokalr?dets klage over dispensation fra fredningen af kanalerne
2010-04-26 Kortbilag til lokalr?dets klage over dispensation fra fredningen af kanalerne
2010-04-26 Lokalr?dets klage over Fredningsn?vnets dispensation til K?benhavns kommune om tilladelse til at etablere broer over kanalen
2010-04-21 Christianshavns Lokalr?d sender indsigelse mod cykelruten
2010-04-15 Tale ved uddelingen af "Lokalr?dets Pris 2010" til beboerforeningen "Lejerbo Islands Plads (Afdeling 204)"
2010-04-15 Beretning for ?ret i lokalr?det 2009-2010
2010-03-30 Fredningsn?vnets dispensation til K?benhavns kommune med tilladelse til at etablere broer over Christianshavns Kanal og Trangraven
2010-03-08 Lokalr?dets synspunkter overfor Fredningsn?vnet p? K?benhavns kommunes ans?gning om dispensation til at etablere broer over kanalerne
2010-03-08 Lokalr?dets kortbilag til brev til Fredningsn?vnet
2010-03-08 Lokalr?dets bilag med fotos til brev til Fredningsn?vnet
2010-02-02 Lokalr?dets indsigelse mod lokalplan for "Ny T?jhus" - Hotel Scandinavia
2010-02-01 Rapport om forbindelser over Inderhavnen, udarbejdet af Christianshavns Lokalr?d, Havneforum K?benhavn og Dansk Sejlunion
2010-01-01 Bilag til lokalr?dets indsigelse mod lokalplan for "Ny T?jhus" - Hotel Scandinavia
2009-12-16 Referat af lokalr?dsm?de
2009-11-28 Lokalr?det skriver til K?benhavns Politi og beder dem om at iv?rks?tte f?rdselskontrol ved Busslusen p? Holmen
2009-11-26 Overborgmesteren svarer p? lokalr?dets, Havneforums og Dansk Sejlunions henvendelse om planerne om broer over havnen og Christianshavns Kanal.
2009-10-18 Informationsfolder om lokalr?det p? Christianshavn: "Indflydelse i ?jenh?jde"
2009-10-18 Link til Berligske Tidendes artikel "Nye argumenter mod cykelbroer p? Christianshavn" om konsekvenserbe af at de planlagte broer skal v?re oplukkelige
2009-10-06 Havneforum, Dansk Sejlunion og lokalr?det skriver til borgerrepr?sentationen om en r?kke fejl og mangler i beslutningsgrundlaget for de planlagte broer over havnen og kanalerne
2009-10-01 K?benhavns farligste vejstr?kninger, bilag til dagsordenen p? Teknik- og Milj?udvalgets dr?ftelse af forslag om at trafiksikre Prinsessegade
2009-09-30 Pressemeddelelse i anledning af at kommunen har offentliggjort en t?lling af skibstrafikken og en progonose for cykeltrafikken over de planlagte broer
2009-09-30 Indstilling til Teknik- og Milj?udvalget om forslag til prioritering af indsatser p? uheldsbelastede str?kninger beslutning om at gennemf?re yderligere trafiksikkerhedsm?ssige tiltag i Prinsessegade
2009-09-30 Beslutning i Teknik- og Milj?udvalget om prioritering af indsatser p? uheldsbelastede str?kninger og om at gennemf?re yderligere trafiksikkerhedsm?ssige tiltag i Prinsessegade.
2009-09-27 Link til TV2 Lorrys nyhedsindslag om den sejlende demonstration i kanalerne
2009-09-27 Link til K?benhavns Radios omtale af sejlerdemonstrationen og protesterne mod broerne over havnen.
2009-09-21 Programmet for Kanal-demonstration s?ndag den 27. september 2009 kl. 14 fra Lagkagehuset
2009-09-15 Borgmester Calus Bondam svarer p? lokalr?dets brev med tre sp?rgsm?l om broerne over Christianshavns Kanal
2009-08-16 Referat af lokalr?dsm?de
2009-06-30 "Stillevej midt p? Christianshavn?" Amagerbladets artikel om den kommende trafiksikring af Prinsessegade.
2009-06-14 Lokalr?dets kommentarer i sit h?ringssvar til forslaget til "Kommuneplan 2009".
2009-06-04 Kommunens referat af et m?de med en r?kke interessenter (heriblandt lokalr?det og lokaludvalget), i anledning af kommunens planer om broer over havnen og kanalerne
2009-05-31 Christianshavns Lokalr?ds indsigelse og h?ringssvar mod kommunens udkast til nye fredningsbestemmelser for kanalerne i Indre by og p? Christianshavn, herunder for Christianshavns Kanal.
2009-05-30 K?benhavns kommunes forslag til nye fredningsbestemmelser for kanalerne i Indre by og p? Christianshavn, herunder Christianshavns Kanal. Lokalr?det har understreget afsnit som vi finder er specielt vigtige.
2009-05-19 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer i 3. status-mail om udviklingen i sagen om busslusen
2009-05-16 Lokalr?dets pressemeddelelse efter b?d-demonstrationen i K?benhavns Inderhavn den 16. maj kl. 13.
2009-05-14 Link til hjemmeside for "lad havnen leve" der indbyder til m?de 25. maj om hvordan man kan undg? katastrofen med de nye broer som vil betyde at masteskibene forsvinder.
2009-05-14 Christianshavns Lokalr?d skriver (p? engelsk) til de arkitekter som kommunen har indbudt til at komme med forslag til broer over havnen og kanalen. Lokalr?det g?r bl.a. opm?rksom p? de alvorlige, negative konsekvenser som broer over Christianshavns Kanal vil f? for masteb?dene og havnelivet i kanalen.
2009-05-14 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer i 3. status-mail om udviklingen i sagen om busslusen som de ikke kan f? i drift som lovet.
2009-05-13 "Vidste du at masteskibene forsvinder fra Christianshavns Kanal?" - indbydelse til m?de mandag den 25. maj 2009 for alle som ?nsker at forhindre nye broer som ?del?gger havnelivet i kanalen og inderhavnen.
2009-05-12 Plakat for "?ben havn for alle - ikke flere broer": Sejler-demonstration i havnel?bet fra Nyhavn til Fisketorvet l?rdag den 16. maj kl. 13
2009-05-11 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer om udviklingen i sagen om busslusen som de ikke kan f? i drift som lovet
2009-05-05 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik meddeler at busslusen p? Holmen allligevel ikke er i drift - p? grund af tekniske problemer
2009-04-29 Teknik- og Milj?forvaltningens pressemeddelelse om, at Busslusen som i mange m?neder har v?ret ude af drift, gen?bner den 30. april 2009 kl. 15:30
2009-04-23 Forretningsudvalgets beretning p? lokalr?dets ?rsm?de 23. april 2009
2009-04-23 Tale ved uddelingen af lokalr?dets pris 2009 til partnerskabet "Plads til alle" repr?senteret ved S?ren Walther, Niels Gert Dehlendorff og Eva Ekbrandt fra hhv. socialforvaltningen, politiet og teknik- og milj?forvaltningen.
2009-04-16 Kommunens "Center for Trafik" skriver til en r?kke kontaktpersoner og fort?ller, at de vil invitere til en dialog om Prinsessegade. (Brevet er dateret 23-03-2009 men fremsendt 16. april 2009)
2009-04-02 Svar fra Teknik- og Milj?borgmester Klavs Bondam til lokalr?det om de fire opsagte husb?de i Chriastianshavns Kanal.
2009-04-01 Opslag om at busslusens gen?bning skal fejres med flag, boblevand og fest onsdag den 1. april kl. 17:00-17:30
2009-03-26 Pressemeddelelse om arbejder for en trafiksikker Prinsessegade og om at busslusens gen?bning fejres onsdag den 1. april kl. 17:00
2009-03-25 M?deplan for lokalr?dsm?der og FU-m?der april-december 2009
2009-03-16 Lokalr?dets brev til Fredningsn?vnet for K?benhavn om en r?kke aktuelle sp?rgsm?l i relation til Christianshavns Kanal
2009-03-03 "Til kamp for stillevej!" Link til K?benhavns radios omtale af den meget succesfulde demonstration for Prinsessegade - stillevej nu!
2009-03-03 Shh... Shhh... Stillevej nu! Fire fotos fra den flotte demonstration for trafiksikkerhed i Prinsessegade. Fotos: Bea Bj?rnsten
2009-03-01 Pressemeddelse om demonstrationen for trafiksikkerhed i Prinsessegade tirsdag morgen den 3. marts 2009
2009-02-20 Plakat som annoncerer demonstration til fordel for Prinsessegade - stillevej nu! tirsdag den 3. marts kl. 7:45
2009-02-20 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside for med opl?gget til "Christianshavnsruten", som skal v?re en ny tilg?ngelighedsrute i K?benhavn
2009-01-25 Pressemeddelse fra lokalr?det om at kommunen og SES m? standse opsigelsen af de historiske skibe i Christianshavns Kanal
2009-01-16 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af lokalplanforslaget for Realdanias byggeprojektet for "Bryghusgrunden"
2009-01-12 Brev fra en r?kke b?dejere i Christianshavns Kanal vedr. opsigelse af kajplads til fordel fra et projekt for fire luksus husb?de uden bop?lspligt
2009-01-12 Link til hjemmeside som reklamerer for et projekt om "... alt i luksus og udstyr for seri?se kendere og livsnydere..." (uden bop?lspligt)
2008-12-18 M?deplan for lokalr?det og FU januar-marts 2009
2008-12-16 Aktivitetsplan for "By for alle" 2009 (pdf-dokument).
2008-12-01 Brev fra Teknik- og Milj?forvaltningen som forklarer hvorfor busslusen p? Holmen er taget midlertidigt ud af drift.
2008-11-11 Overborgmester Ritte Bjerregaards svar til lokalr?det og ?ldrer?det om udskydelsen af "Christianshavnsruten" i anledning af budgetforliget.
2008-11-01 Link til kommunens hjemmeside for Christianshavns lokaludvalg, bl.a med vigtige datoer, kontaktoplysninger for kommunens midlertidige lokaludvalgssekret?r (som man kan stille sp??rgsm?l) og links til andre informationer.
2008-11-01 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside for "BY FOR ALLE" som d?kker over tre n?gleord: Adgang, Deltagelse og Mangfoldighed
2008-10-07 Lokalr?det og ?ldrer?det protesterer overfor Overborgmesteren og TMU mod at budgetforliget for 2009 uds?tter "Christianshavnsruten" til 2010.
2008-08-24 Lokalr?dets nyhedsbrev, august-september 2008
2008-08-12 Direkte link til kommunens informationer om repr?sentantskabsm?det 16. september 2008 kl. 18:00. Invitation, tilmeldingsblanketter og blanket til fuldmagt inkl. vejledning findes nederst p? siden.
2008-08-11 Referat af 2. m?de mellem kommunen, lokalr?det og ?ldrer?det om tilrettel?ggelsen af arbejdet med Christianshavnsruten
2008-08-06 Indvitation til repr?sentantskabsm?de 16. september kl. 18:00 hvor lokaludvalget skal v?lges. Alle foreninger p? Christianshavn er inviteret til at deltage i valget af de 16 foreningsvalgte medlemmer og 32 suppleanter af lokaludvalget.
2008-07-31 Link til kommunens hjemmeside om tilg?ngelighedsprojektet "Christianshavnsruten" som har sit prim?re forl?b fra H?jbro Plads til Christimas M?llers Plads - og en foresl?et forbindelse ad Prinsessegade og Overgaden Oven Vandet mod Holmen.