Læs mere: (Klik på pilen)
2014-09-30 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af forslag til lokalplan for "Cirkelbroen" over Christianshavns Kanal
2012-06-14 Ny fredning af kanalerne p? Christianshavn og i Indre by: Fredningsn?vnets kendelse som aflyser den hidtidige fredning fra 1960-erne
2011-11-22 Lokalr?dets synspunkter p? udformningen af en ny fredning for kanalerne p? Christianshavn og i Indre By
2011-10-18 Lokalr?dets klage til Folketingets ombudsmand i anledning af kommunens og fredningsn?vnets behandling af broerne over Christianshavns Kanal
2011-02-13 Lokalr?dets indsigelse mod Cirkelbroen
2011-02-13 Lokalr?dets indsigelse mod bro?bningspolitiken
2010-12-21 Kommunens svar p? sp?rgsm?l om hvorfor COWIs cykelprognose, som danne grundlag for beslutningen om broer, ikke n?vner med ?t ord at broerne skal kunne lukke op.
2010-12-14 Naturklagen?vnets afg?relse i sagen om dispensation fra fredningen af K?benhavns kanaler til at bygge broer over Christianshavns Kanal og Trangraven.
2010-11-07 Notat fra Lokalr?det som beskriver de praktiske forhold omkring b?denes passage af den foresl?ede bro over kanalen
2010-11-07 Lokalr?dets supplerende bem?rkninger til Naturklagen?vnet i anledning af klagen over at Fredningsn?vnet har givet dispensation fra fredningen til at etablere broer over kanalen og Trangraven.
2010-10-14 Naturklagen?vnet inviterer til besigtigelse og m?de p? Gr?nlands Handels Plads den 14. oktober kl. 11:30
2010-10-02 Del 2 af en r?kke ?ldre dokumenter fra forberedelserne af fredningen af Christianshavns kanal m.fl. (venligst stillet til r?dighed af Lejerbo)
2010-10-01 Del 1 af en r?kke ?ldre dokumenter fra forberedelserne af fredningen af Christianshavns kanal m.fl. (venligst stillet til r?dighed af Lejerbo)
2010-09-27 Advokaterne Lett klager p? vegne af Lejerbo over Fredningsn?vnets dispensation fra fredningen af Christianshavns Kanal m.fl.
2010-08-25 Lokalr?dets indsigelse til Kystdirektoratet i anledning af K?benhavns Kommunes ans?gning om opf?relse af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og Dyssegraven
2010-08-24 Kystdirektoratets tidligere afslag fra 2000 p? en forh?ndsgodkendelse af en bro over inderhavnen
2010-05-14 K?benhavns kommunes klage over betingelser i Fredningsn?vnets dispensation vedr. broer over kanalerne.
2010-04-26 Fotos som bilag til lokalr?dets klage over dispensation fra fredningen af kanalerne
2010-04-26 Kortbilag til lokalr?dets klage over dispensation fra fredningen af kanalerne
2010-04-26 Lokalr?dets klage over Fredningsn?vnets dispensation til K?benhavns kommune om tilladelse til at etablere broer over kanalen
2010-03-30 Fredningsn?vnets dispensation til K?benhavns kommune med tilladelse til at etablere broer over Christianshavns Kanal og Trangraven
2010-03-08 Lokalr?dets synspunkter overfor Fredningsn?vnet p? K?benhavns kommunes ans?gning om dispensation til at etablere broer over kanalerne
2010-03-08 Lokalr?dets kortbilag til brev til Fredningsn?vnet
2010-03-08 Lokalr?dets bilag med fotos til brev til Fredningsn?vnet
2010-03-03 Christianshavns Lokalr?ds indsigelse mod lokalplanen for broerne over Inderhavnen og kanalerne
2010-03-03 Fredningsn?vnet fremsender K?benhavns kommunes bem?rkninger i anledning af synspunkter p? kommunens ans?gning om dispensation
2010-02-01 Rapport om forbindelser over Inderhavnen, udarbejdet af Christianshavns Lokalr?d, Havneforum K?benhavn og Dansk Sejlunion
2009-11-26 Overborgmesteren svarer p? lokalr?dets, Havneforums og Dansk Sejlunions henvendelse om planerne om broer over havnen og Christianshavns Kanal.
2009-11-22 K?benhavns kommunes ans?gning om dispensation fra fredningen til at etablere broer over kanalerne
2009-11-20 COWIs rapport for K?benhavns kommune om "Oplukkelige broer"
2009-10-21 Opslag om debatm?de med politikerne om livet i havnen og kanalerne arrangeret af Havneforum, Lad Havnen Leve og st?ttet af Christianshavns Lokaludvalg
2009-10-18 Link til Berligske Tidendes artikel "Nye argumenter mod cykelbroer p? Christianshavn" om konsekvenserbe af at de planlagte broer skal v?re oplukkelige
2009-10-06 Havneforum, Dansk Sejlunion og lokalr?det skriver til borgerrepr?sentationen om en r?kke fejl og mangler i beslutningsgrundlaget for de planlagte broer over havnen og kanalerne
2009-09-30 Pressemeddelelse i anledning af at kommunen har offentliggjort en t?lling af skibstrafikken og en progonose for cykeltrafikken over de planlagte broer
2009-09-27 Link til TV2 Lorrys nyhedsindslag om den sejlende demonstration i kanalerne
2009-09-27 Link til K?benhavns Radios omtale af sejlerdemonstrationen og protesterne mod broerne over havnen.
2009-09-21 Programmet for Kanal-demonstration s?ndag den 27. september 2009 kl. 14 fra Lagkagehuset
2009-09-15 Borgmester Calus Bondam svarer p? lokalr?dets brev med tre sp?rgsm?l om broerne over Christianshavns Kanal
2009-08-15 Link til hjemmesiden for "K?benhavnertunnelen Aps" der er et privat samarbejde, der har som sit form?l at fremme en langsg?ende tunnel igennem havnen
2009-08-14 Link til hjemmesiden for "havnetunnelen" der i 2005 var et samarbejde mellem Fonden Realdania, K?benhavns Kommune og K?benhavns Havn om en forunders?gelse til en langsg?ende havnetunnel.
2009-07-22 Lokalr?dets brev til Socialdemokraternes overborgmesterkandidat, Frank Jensen om problemerne i anledning af kommunens planer om at bygge broer over havnen og kanalerne
2009-07-22 Lokalr?dets brev til Overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik-og Milj?borgmester Claus Bondam om problemerne i anledning af planerne om at bygge broer over havnen og kanalerne
2009-06-04 Kommunens referat af et m?de med en r?kke interessenter (heriblandt lokalr?det og lokaludvalget), i anledning af kommunens planer om broer over havnen og kanalerne
2009-05-31 Christianshavns Lokalr?ds indsigelse og h?ringssvar mod kommunens udkast til nye fredningsbestemmelser for kanalerne i Indre by og p? Christianshavn, herunder for Christianshavns Kanal.
2009-05-30 K?benhavns kommunes forslag til nye fredningsbestemmelser for kanalerne i Indre by og p? Christianshavn, herunder Christianshavns Kanal. Lokalr?det har understreget afsnit som vi finder er specielt vigtige.
2009-05-25 "Ved du at masteskibene forsvinder ..." Folder med indbydelse til m?de om broer over havnen og kanalerne.
2009-05-16 Lokalr?dets pressemeddelelse efter b?d-demonstrationen i K?benhavns Inderhavn den 16. maj kl. 13.
2009-05-14 Link til hjemmeside for "lad havnen leve" der indbyder til m?de 25. maj om hvordan man kan undg? katastrofen med de nye broer som vil betyde at masteskibene forsvinder.
2009-05-14 Christianshavns Lokalr?d skriver (p? engelsk) til de arkitekter som kommunen har indbudt til at komme med forslag til broer over havnen og kanalen. Lokalr?det g?r bl.a. opm?rksom p? de alvorlige, negative konsekvenser som broer over Christianshavns Kanal vil f? for masteb?dene og havnelivet i kanalen.
2009-05-13 "Vidste du at masteskibene forsvinder fra Christianshavns Kanal?" - indbydelse til m?de mandag den 25. maj 2009 for alle som ?nsker at forhindre nye broer som ?del?gger havnelivet i kanalen og inderhavnen.
2009-05-12 Plakat for "?ben havn for alle - ikke flere broer": Sejler-demonstration i havnel?bet fra Nyhavn til Fisketorvet l?rdag den 16. maj kl. 13
2009-04-02 Svar fra Teknik- og Milj?borgmester Klavs Bondam til lokalr?det om de fire opsagte husb?de i Chriastianshavns Kanal.
2009-03-16 Lokalr?dets brev til Fredningsn?vnet for K?benhavn om en r?kke aktuelle sp?rgsm?l i relation til Christianshavns Kanal
2009-01-25 Pressemeddelse fra lokalr?det om at kommunen og SES m? standse opsigelsen af de historiske skibe i Christianshavns Kanal
2009-01-16 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af lokalplanforslaget for Realdanias byggeprojektet for "Bryghusgrunden"
2009-01-12 Brev fra en r?kke b?dejere i Christianshavns Kanal vedr. opsigelse af kajplads til fordel fra et projekt for fire luksus husb?de uden bop?lspligt
2009-01-12 Link til hjemmeside som reklamerer for et projekt om "... alt i luksus og udstyr for seri?se kendere og livsnydere..." (uden bop?lspligt)
2008-04-04 Forvaltningens tegning over havnebro fra Nyhavn/Flyveb?dene plus tre broer over kanalerne i forbindelse med A.P. M?llerfondens gave.
2007-11-28 Lokalr?dets ?bne brev om den tredje l?sning: "Det flydende fortov ? visionen der blev glemt".
2007-11-17 L?serindl?g med titlen "Hvad skal vi med en bro" i JP K?benhavn.
2007-11-15 Billede som viser hvordan en bro (Knippelsbro) p?virker havnelivet: Christianshavns kanal syd hhv. nord for Torvegade og dermed Knippelsbro.
2007-11-06 Link til TV-Lorrys indslag 30. marts 2007 om havneliv og bro over havnen: "Beboere og sejlere frygter at det vil blive s? besv?rligt at komme til kaj, at sejlb?dene vil forsvinde."
2007-11-01 "H?nen & Hanen": Geisler og N?rgaards forslag til moderne pendulf?rge over havnen (Webudgave af A3-h?fte, 7 sider)
2007-10-31 "H?nen & Hanen": Link til originaludgaven af Geislers og N?rgaards forslag til en moderne pendulf?rge over havnen. ((NB! fylder 33 mb, egnet til print, 7 sider)
2007-10-20 Lokalr?dets brev til alle borgerrepr?sentanter om forslaget til f?rgeforbindelse over havnen: "H?nen og Hanen"
2007-09-20 Billede som viser forslaget til en moderne pendulf?rge som kan transportere fodg?ngere og cyklister over havnen p? f? minutter.
2007-09-20 Oversigtskort som viser hvor pendulf?rgen-forbindelsen foresl?s etableret: mellem Kv?sthusbroen og Dok?en og den beregnede sejltid
2007-08-27 Link til JP K?benhavns artikel om forslaget om moderne pendulf?rger over havnen i stedet for en gang- og cykelbro
2007-08-18 Link til initiativet for en "flydende demonstration" mod havnebroen den 24. august 2007 kl. 14.
2007-08-16 Link til Berlingske Tidendes artikel "A.P. M?llerbro vinder indpas" om det nye forslag til en bro over havnen fra Nyhavn.
2007-08-16 Billede som viser beliggenheden af A.P. M?llers forslag til bro over havnen (sakset fra Berlingske Tidendes netavis).
2007-04-10 Overborgmester Ritt Bjerregaards svar p? lokalr?dets brev om en pendulf?rgeforbindelse i stedet for en bro over havnen
2007-03-06 Link til Politikens artikel "Bro over K?benhavns Kanal dr?ber havnelivet"
2007-03-05 Link til Realdanias forslag "Kv?sthusprokjektet" om en bro over havnen, parkeringsanl?g, park mv.
2007-03-02 Pressemeddelelse om at lokalr?det foresl?r en pendulf?rge i stedet for en bro over Inderhavnen til Holmen og Operaen.
2007-02-10 Lokalr?dets brev til overborgmesteren og teknik- og milj?borgmesteren om en pendulf?rge over havnen.
2006-07-06 En lang r?kke lokale og havnerealterede foreninger skriver til kommunen (Plan og Arkitektur) om behovet for at ?bne V?rftsbroen s?ledes at Trangraven og Laboratoriegraven forbindes.
2006-05-22 Indsigelse i anledning af forslag om dispensation til anl?g af husb?de ved Langebrogade.
2006-01-30 Referat af arealudviklingsr?dets m?de
2005-12-15 "R?det for B?redygtig Trafik" kritiserer i et notat forslaget om en langsg?ende havnetunnel i K?benhavns Havn
2005-12-15 Link til resum? og forunders?gelser af en langsg?ende havnetunnel i K?benhavn. Unders?gelsen er foretaget af bl.a. "Sund og B?lt"
2005-12-07 Dagsorden til m?de i K?benhavns Havns Arealudviklingsr
2005-12-07 Referat af arealudviklingsr?dets m?de
2005-11-30 Udkast til referat af m?de i K?benhavns Havns "Arealudviklingsr?d"
2005-09-06 Dagsorden for m?de i K?benhavns Havns r?dgivende "Arealudviklingsr?d".
2005-06-28 Link til det nye plandokument (kommuneplantill?g) om husb?de som K?benhavns borgerrepr?sentationen vedtog den 28. april 2005
2003-11-11 H?ringssvar og indsigelse i anledning af forslag til "Den bl? Plan" (Planen er pt. lagt i venteposition)
2003-11-11 H?ringssvar og indsigelse i anledning af forslag til kommuneplantill?g vedr. husb?de.
2003-06-11 Link til debatopl?gget "Den Bl? Plan", der s?tter fokus p? k?benhavnernes adgang til og lyst til at bruge vandet i byen.