Læs mere: (Klik på pilen)
2013-05-13 Pr?sentation fra "Sikker Prinsessegade"s foretr?de for teknik- og milj?udvalgets m?de 13. maj 2013
2013-05-08 Tale ved morgendemonstrationen i Prinsessegade den 8. maj 2013
2013-05-08 Link til TV-indslag i "Christianshavns Kvarter" om morgen-demonstratioonen i Prinsessegade den 8. maj 2013
2013-05-06 Bilag 6 til TMUs behandling af forslaget om busslusen og Prinsessegade: Forvaltningen svarer p? de mange hundrede indsigelser der er indkommet
2013-05-06 Bilag 1 til TMUs behandling af forslaget om at nedl?gge busslusen og trafiksanere Prinsessegade: Tegninger af selve trafisaneringsforslaget
2013-05-06 Bilag 2 til TMUs dagorden om forslaget om at nedl?gge busslusen og trafiksanere Prinsesssegade: COWIs milj?vurdering
2013-05-06 Indstilling til TMU-m?dets dagsordenpunkt om nedl?ggelse af busslusen og trafiksanering af Prinsessegade
2013-05-04 Sikker Prinsessegade beskriver fem uforklalige, selvmodsigende punkter i planen for nedl?ggelse af busslusen og "trafiksanering" af Prinsessegade
2013-05-03 Opslag der indkalder til morgendemonstration i Prinsessegade den 8. maj 2013 kl. 7:30
2013-02-07 Forvaltningen svarer en borger, at man ikke vil lade en uvildig instans milj?vurdere forslaget, idet man mener at kommunens egen konsulent (der har udformet forslaget) er uvildig.
2012-12-10 Lokalr?dets h?ringssvar til forslag tilo tillg nr. 3 til lokalpanen for Holmen II og det aktuelle forslag om trafiksanering af Prinsessegade
2012-11-16 Borgmesterens og forvaltningens svar p? Christianshavns Lokaludvalgs fem sp?rgsm?l om trafiksaneringsplanen for Prinsessegade
2012-11-01 Lokaludvalget stiller fem sp?rgsm?l til forvaltningen om trafiksaneringsplanen for Prinsessegade
2012-10-24 Invitation til borgerm?de om kommunens trafisaneringsplan for Prinsessegade og forslag om at nedl?gge busslusen p? Hol,men
2012-06-16 Link til "Christianshavns Kvarter"s video fra gadefesten i Prinsessegade l?rdag den 16. juni 2012
2011-11-25 L?beseddel, med opfordring til at komme med ideer og forslag til kommunens idev?rksted om trafiksikring af Prinsessegade torsdag den 1. december kl. 19:00 i biblioteket
2011-10-01 "Ikke flere biler p? vores skolevej - nedl?g ikke busslusen p? Holmen": Tekst til en f?lles henvendelse til BR fra beboerforeninger og institutioner i omr?det. Download og skriv under.
2011-05-27 Uddrag af "Borgerrepr?sentationens forhandlinger" (dvs. ordret referat) vedr. punkt 21 om "Trafikbetjening af Holmen" inkl. vedtagelse med ?ndringer og protokolbem?rkninger
2011-03-09 Video fra morgen-demonstrationen for en sikker Prinsessegade - link "Christianshavns Kvarter"
2011-03-08 "Sikker gade ? ingen ballade? - opslag om demonstration for en sikker Prinsessegade og en bevarelse af busslusen onsdag den 9. marts kl. 7:30
2011-03-04 Pressemeddelelse om demonstration for en sikker Prinsessegade og et sikkert Alladin onsdag den 9. marts 2011
2011-01-23 Indbydelse til m?de om trafikken i Prinsessegade og Alladin tirsdag den 1. februar kl. 16:30
2011-01-16 Lokalr?dets notat om baggrunden for den mere end 15 ?r gamle beslutning om busslusen, som betyder at Prinsessegade ikke skal tage hele den gennemk?rende trafik til Holmen og Refshale?en
2010-11-04 Medlemsforslag i Borgerrepr?sentationen om at nedl?gge busslusen p? Holmen - forslaget henvist til udvalgsbehandling med stemmerne 25-24
2010-11-01 L?beseddel hvor Skolebestyrelsen, Lokaludvalget og Lokalr?det opfordrer advarer om at Prinsessegade er i fare i anledning af forslaget om at nedl?gge busslusen p? Holmen
2010-09-16 Fakta om multihallens placering p? Aresenal?en, trafikken i Prinsessegade og busslusen p? Holmen.
2010-09-15 Kort som viser placeringen af en multihal p? Holmen i forhold til Christianshavns skoler og institutioner
2009-11-28 Lokalr?det skriver til K?benhavns Politi og beder dem om at iv?rks?tte f?rdselskontrol ved Busslusen p? Holmen
2009-10-01 K?benhavns farligste vejstr?kninger, bilag til dagsordenen p? Teknik- og Milj?udvalgets dr?ftelse af forslag om at trafiksikre Prinsessegade
2009-09-30 Beslutning i Teknik- og Milj?udvalget om prioritering af indsatser p? uheldsbelastede str?kninger og om at gennemf?re yderligere trafiksikkerhedsm?ssige tiltag i Prinsessegade.
2009-09-14 Referat af m?de mellem Teknik- og Milj?forvaltningen og en r?kke foreninger om bedre trafiksikerhed i Prinsessegade
2009-06-30 "Stillevej midt p? Christianshavn?" Amagerbladets artikel om den kommende trafiksikring af Prinsessegade.
2009-05-19 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer i 3. status-mail om udviklingen i sagen om busslusen
2009-05-14 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer i 3. status-mail om udviklingen i sagen om busslusen som de ikke kan f? i drift som lovet.
2009-05-11 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik orienterer om udviklingen i sagen om busslusen som de ikke kan f? i drift som lovet
2009-05-05 Teknik- og Milj?forvaltningens Center for Trafik meddeler at busslusen p? Holmen allligevel ikke er i drift - p? grund af tekniske problemer
2009-04-29 Teknik- og Milj?forvaltningens pressemeddelelse om, at Busslusen som i mange m?neder har v?ret ude af drift, gen?bner den 30. april 2009 kl. 15:30
2009-04-16 Kommunens "Center for Trafik" skriver til en r?kke kontaktpersoner og fort?ller, at de vil invitere til en dialog om Prinsessegade. (Brevet er dateret 23-03-2009 men fremsendt 16. april 2009)
2009-04-01 Opslag om at busslusens gen?bning skal fejres med flag, boblevand og fest onsdag den 1. april kl. 17:00-17:30
2009-03-26 Pressemeddelelse om arbejder for en trafiksikker Prinsessegade og om at busslusens gen?bning fejres onsdag den 1. april kl. 17:00
2009-03-14 Del 1 af udkast til trafiksanering af Prinsessegade fra oktober 2004. Forslaget er udarbejdet af firmaet "Via Trafik" p? bestilling af Kommunens Vej og Park afdeling.
2009-03-13 Del 2 af udkast til trafiksanering af Prinsessegade fra oktober 2004. Forslaget er udarbejdet af firmaet "Via Trafik" p? bestilling af Kommunens Vej og Park afdeling.
2009-03-03 "Til kamp for stillevej!" Link til K?benhavns radios omtale af den meget succesfulde demonstration for Prinsessegade - stillevej nu!
2009-03-03 Shh... Shhh... Stillevej nu! Fire fotos fra den flotte demonstration for trafiksikkerhed i Prinsessegade. Fotos: Bea Bj?rnsten
2009-03-01 Pressemeddelse om demonstrationen for trafiksikkerhed i Prinsessegade tirsdag morgen den 3. marts 2009
2009-02-20 Plakat som annoncerer demonstration til fordel for Prinsessegade - stillevej nu! tirsdag den 3. marts kl. 7:45
2008-12-01 Brev fra Teknik- og Milj?forvaltningen som forklarer hvorfor busslusen p? Holmen er taget midlertidigt ud af drift.
2007-12-11 Movias k?replansoplysninger om linie 66 til operaen
2007-12-11 Movias Trafikinformation om Havnebusserne og forbindelserne til Operaen
2007-05-10 K?benhavns Politi svarer p? sp?rgsm?l om ?rsagen til at busslusen ikke virker p?lideligt.
2007-04-20 Trafikinformation om havnebussen til Operaen
2007-04-04 Brev fra "Center for trafik" (tidl. Vej og Park) til beboer med svar p? sp?rgsm?l om de mange tekniske problemer med busslusen p? Holmen.
2006-12-14 Forel?bigt referat af Borgerrepr?sentationens behandling af punkt 10 "Trafikal betjening af Operaen", herunder indl?ggene, debatten og afstemningen.
2006-11-18 Lokalr?det beder om et m?de og en forklaring p? planerne om taxik?rsel gennem Prinsessegade
2006-11-10 Link til beslutningsreferat fra Teknik- og milj?udvalgets m?de, vedr. trafikbetjeningen af Operaen, herunder taxik?rsel i Prinsessegade
2006-11-09 Dagbladet Politiklens artikel om, at politikerne i teknik- og milj?udvalget i 11. time besluttede at taxier kun skal kunne k?re i Prinsessgade mellem kl. 17 og 01
2006-11-08 Indstilling til teknik- og milj?udvalget om trafikken til Holmen, herunder at alle taxier skal kunne k?re ad Prinsessegade og igennem busslusen til og fra Operaen og Holmen.
2006-11-07 Dagbladet Politikens artikel om trafikken til Holmen og om planen om taxik?rsel gennem Prinsessegade.
2006-09-06 Lokalr?dets brev om ?rsm?det i "Busslusens venner" og anmodning om et m?de med Vej og Park
2006-05-23 Indbydelse til "?rsm?de" i beboerinitiativet "busslusens venner" tirsdag den 23. maj kl. 19:00 i Schifters f?lleshus
2006-05-22 S?dan virker busslusen - om morgenen kl. 8-9! Diagrammer som viser hvordan busslusen p? Holmen har reduceret biltrafikken i morgenmyldretimen kl. 8-9, baseret p? kommunens trafikt?llinger 2000-2005. Det ses at den mekaniske sluser er mere effektiv end den skiltede.
2006-05-22 S?dan virker busslusen - over hele d?gnet! Diagrammer som viser hvordan busslusen p? Holmen har reduceret biltrafikken pr. d?gn, baseret p? kommunens trafikt?llinger 2000-2005. Det ses at den mekaniske sluser er mere effektiv end den skiltede.
2006-04-24 Svar fra Johannes Sloth, HUR, p? lokalr?dets sp?rgsm?l om driften af linie 66 i Prinsessegade i forbindelse med vejarbejderne i Danneskjold-Sams?es All? p? Holmen
2006-03-30 Vej og Parks seneste kort som viser hvordan biler kommer til Homnen og operaen.
2006-03-29 Link til HURs hjemmeside om linie 66 til operaen
2006-03-29 Link til HURs hjemmeside om at tage havnebussen til operaen
2006-01-09 Billede af totalskadet bil som har p?k?rt den mekaniske bussluse efter et fors?g p? at benytte den modsatte k?rebane p? trod af flere r?de lyssignaler
2006-01-09 Billede af totalskadet bil som har p?k?rt den mekaniske bussluse efter et fors?g p? at benytte den modsatte k?rebane p? trod af flere r?de lyssignaler
2006-01-01 Kort over biltrafikvejen til Operaen
2005-10-07 Vej og Park skriver til beboerne om at den mekaniske bussluse s?ttes i v?rk igen - og en beskrivelse af hvordan den virker
2005-10-04 Kopi af artikel i Amagerbladet om, at Venstre vil foresl? at taxier skal kunne k?re igennem Prinsessegade og busslusen p? Holman med en s?rlig bizz
2005-09-18 Billede af bilk?en fra operaen ned ad hele Prinsessegade til Torvegade s?ndag den 18. september kl. ca. 18:10. Bilk?en varede fra ca. 17:45 til 18:45
2005-09-18 Foto af biltrafik i Prinsessegade i perioden hvor Nyholmsbroen er lukket p? grund af renovering
2005-09-18 Foto af biltrafik i Prinsessegade i perioden hvor Nyholmsbroen er lukket p? grund af renovering
2005-09-18 Foto af biltrafik i Prinsessegade i perioden hvor Nyholmsbroen er lukket p? grund af renovering
2005-09-18 Foto af biltrafik i Prinsessegade i perioden hvor Nyholmsbroen er lukket p? grund af renovering
2005-06-22 Foto af biltrafik i Prinsessegade i perioden hvor Nyholmsbroen er lukket p? grund af renovering
2005-06-01 Vej og Parks kort som viser f?rdselsforholdene p? Holmen medens Nyholmsbroen renoveres juni-oktober 2005
2005-06-01 Vej og Parks kort som viser den midlertidige vejadgang til Holmen medens Nyholmsbroen renoveres juni-september 2005
2005-05-30 Brev fra Bygge- og Teknikborgmesteren om etableringen af busslusen p? Holmen, som svar p? lokalr?dets brev af 14. april 2005
2005-05-20 Invitation til til festligheder i anledning af f?rdigg?relsen af den mekaniske bussluse p? Holmen
2005-05-19 L?serbreve fra Lokalr?det og fra Therkel Str?de som svar p? Informations leder om trafikken i Prinsessegade og h?jhuse p? Christianshavn
2005-05-14 Dagbladet Informations bagsideleder om trafikken i Prinsessegade, Christianshavnernes egoisme og behovet for flere h?je huse i "middelalderbyen"
2005-04-20 Link til dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets dr?ftelse af busslusen p? Holmen, hvor Vej og Park redeg?r for hvorfor der er opst?et yderligere forsinkelser i anl?gsarbejdet ...
2005-04-20 Lokalr?dets brev til Vej og Park, hvor vi beklager sagsforl?bet i forbindelse med en evt. uds?ttelse af busslusens etablering.
2005-04-13 Svar fra K?benhavns politi p? lokalr?dets brev fra januar m?ned om operaens ?bning og trafikken i Prinsessegade
2005-03-08 Link til Amagerbladers artikel: "Bussluse er f?rste skridt mod trafikplan" om den mekaniske bussluse som etableres til april.
2005-03-08 Kopi af Amagerbladers artikel: "Bussluse er f?rste skridt mod trafikplan" om den mekaniske bussluse som etableres til april.
2005-02-23 Link til Bygge- og Teknikudvalgets beslutning p? m?det 23. februar om etablering af en mekanisk bussluse p? Holmen. Busslusen "... planl?gges klar til ?bning i april 2005."
2005-02-04 Vej og Parks svar p? lokalr?dets brev af 19. december, hvor de bl.a. fort?ller at den mekaniske bussluse vil blive etableret i april 2005.
2005-01-14 L?serbrev i dagbladet "Information" hvor Morten Lind p? lokalr?dets vegne korrigerer misforst?elser om busslusen p? Holmen og operatrafikken.
2005-01-13 Link til JP K?benhavns artikel "Det Kgl. Teater: P-kaos udskudt" om parkeringsunderskuddet i forbindelse med operaens ?bning.
2005-01-12 Link til kort som viser vejen til operaen for taxier, bilister og turistbusser - fra fra Det Kongelige Teaters hjemmeside www.operahus.dk
2005-01-09 Lokalr?dets brev til K?benhavns Politidirekt?r Hanne Bech Hansen om at politiet b?r v?re til stede ved operaens ?bning og i den f?lgende tid, af hensyn til tafikken til Holmen.
2005-01-08 Brev fra Det Kongelige Teater, hvor de takker for lokalr?dets henvendelse om busslusen og trafikken til Holmen i anledning af operaens ?bning.
2005-01-08 Kort som viser vejen til operaen for taxier, bilister og turistbusser. (Fra Det Kongelige Teaters hjemmeside www.operahus.dk, men udarbejdet af Vej og Park)
2005-01-07 Lokalr?dets brev til Det Kongelige Teater/Operahuset om trafikforbindelserne til Holmen - i anledning af Operaens ?bningsforestilling den 15. januar 2005
2005-01-07 Opslag/l?beseddel om trafikken i Prinsessegade, om baggrunden for busslusen p? Holmen og om hvordan den skiltede bussluse har virket (Acrobat pdf-dokument).
2005-01-01 Kort som viser ruten for taxi- og anden biltrafik til operaen og Holmen - udenom Prinsessegade.
2004-12-27 Kopi af JP K?benhavns leder "Trafikalt sm?leri" om forvaltningens forsinkelse af den mekaniske bussluse p? Holmen.
2004-12-21 Link til JP K?behnavns artikel "Ballade om bussluse" om christianshavnere og politikere som dirrer af harme over planerne om at busslusen f?rst etableres i november 2005
2004-12-19 Lokalr?dets brev til Vej og Park i anledning af oplysningen en tidsplan for busslusen som udskyder anl?gget i 13 m?neder, nemlig til tidligst november 2005. Lokar?det finder tidsplanen helt uacceptabel.
2004-12-19 Rettidig omhu? Tidslinie som viser at busslusen er politisk besluttet mindst 5 gange siden 1997 - som kommentar til forvaltningens seneste forslag om at uds?tte anl?gget 13 m?neder (Acrobat pdf-fil).
2004-11-02 Link til Amager Bynets artikel "Ny ballade om busslusen" om Bygge- og Teknikudvalgets vedtagelse af busslusen p? Holmen.
2004-10-29 Link til beslutningsreferatet fra Bygge og Teknikudvalgets m?de. Et stort flertal vedtog at busslusen skal etableres som en mekanisk l?sning og at der skal indledes en dialog med Christianshavn om en trafiksanering af Prinsessegade.
2004-10-28 Link til artikel p? DRs hjemmeside "Holmen f?r bussluse" om BTUs vedtagelse af busslusen p? m?det 27. oktober 2004.
2004-10-25 Notat om trafiktallene for Prinsessegade, med en p?pegning af forskellige fejl i det materiale som Bygge- og Teknikforvaltningen viser i deres indstilling til udvalget.
2004-10-25 Link til JP K?benhavns artikel om busslusen med information om at politiet kan g? ind for en bizz-l?sning, men at forvaltningen nu - p? grund af frygt for h?rvaerk - er blevet bet?nkelige og derfor indstiller at busslusen droppes.
2004-10-24 Lokalr?dets pressemeddelelse i anledning af at Bygge- og Teknikforvaltningen pludselig indstiller at busslusen alligevel skal droppes - p? grund af h?rv?rksfrygt.
2004-10-22 S?dan virker busslusen - om morgenen kl. 8-9! Diagrammer som viser hvordan den skiltede bussluse har reduceret biltrafikken i morgenmyldretimen kl. 8-9, baseret p? kommunens trafikt?llinger.
2004-10-22 S?dan virker busslusen - over hele d?gnet! Diagrammer som viser hvordan den skiltede bussluse har reduceret biltrafikken pr. d?gn, baseret p? kommunens trafikt?llinger.
2004-10-05 Kopi af artikel i Amagerbladet om lokalr?dets og beboernes arbejde for at f? etableret en mekanisk bussluse p? Holmen i stedet for den nuv?rende skiltede l?sning, n?r Operaen ?bner.
2004-10-02 Link til JP K?benhavns artikel "Idr?tsforeninger frygter trafik til Operaen" om trafikken til Holmen som ledes ad Kl?vermarksvej.
2004-09-23 Beboergruppen "Busslusens Venner" skriver til politiet og anmoder om en fortsat positiv indstilling til dr?ftelserne om en mekanisk bizz-l?sning.
2004-09-18 Link til JP K?benhavns leder "N?dvendig sluse" som slutter med forh?bningen om, at slusen g?res permanent - med eller uden en egentlig bom.
2004-09-15 Link til JP K?benhavns artikel "Flertal vil bevare bussluse" i anledning af Bygge og Teknikudvalgets dr?ftelse af busslusen p? Holmen, herunder en mekanisk bizz-ordning.
2004-09-15 Justitsministeriets afgr?relse af 6. februar 2003 i sagen om politists veto mod udformningen af busslusen p? Holmen. I afg?relsen tages ikke stilling til en mekanisk bizz-l?sning.
2004-09-10 Vej og Parks indstilling til Bygge- og Teknikudvalgets dr?ftelse om evaluering af busslusen. Forvaltningen anbefaler at busslusen fjernes og erstattes af trafikd?mpende foranstaltninger i Prinsessegade(!)
2004-09-01 Lokalr?dets brev til Vej & Park i anledning af at Bygge- og Teknikudvalget den 15. sept. skal evaluere busslusen. Ligesom beboere og institutioner ?nsker vi en mekanisk l?sning
2004-07-02 Beklagelse fra Copenhagen X fejlagtig brug af busslusen som eksempel p? "forstadsmanerer" i byen
2004-06-30 Brev fra Copenhagen X om deres brug af busslusen p? Holmen som eksempel p? "forstadsmanerer" i byen
2004-06-25 Dagbladet Politikens rettelse til artiklen om Copenhagen X og busslusen p? Holmen
2004-06-24 Klage til Politikens "L?sernes redakt?r" over fejlagtige oplysninger om busslusen i artikel om Copenhagen X
2004-06-24 L?serbrev til Politiken vedr. fejlagtige informationer om busslusen p? Holmen i artikel om Copenhagen X
2004-06-23 Uddrag af artikel i Politiken om Copenhagen X og busslusen p? Holmen
2004-04-27 Referat af et evalueringsm?de 27. april om hvordan den skiltede bussluse virker, med bl.a. lokalr?det, HUR, politiet. Indeholder bl.a. Vej og Parks trafiktal for busslusens virkning.
2004-04-02 Fakta om busslusen: S?dan har den virket - vist med tal og diagrammer.
2004-04-02 Diagram som viser trafikudviklingen i Prinsessegade morgen og eftermiddag
2004-03-19 Brev til Vej og Park om Busslusen vedlagt pr?sentation p? cd-rom af tekniske muligheder for en mekanisk l?sning
2004-03-18 Lokalr?dets brev til K?benhavns Politi om manglende f?rdselskontrol ved busslusen.
2004-03-15 Lokalr?dets brev til Station 4 (politiet) om manglende f?rdselskontrol ved busslusen.
2003-11-24 "Busslusen fungerer ? men ikke perfekt" pressemeddelese efter trafikt?llinger.
2003-10-20 Resultatet af "Busslusens venner"s trafikt?llinger ved busslusen i oktober 2003 - sammenlignet med tal fra tidligere
2003-07-06 "Busslusen fejres p? Christianshavn" - pressemeddelelse i anledning af ?bningen
2003-02-06 Pressemeddelelse om busslusen - i anledning af Justitsministeriets afslag
2003-01-25 "Bussluse nu!" - 9 gode grunde til at politikerne skal st? ved deres l?fte om en bussluse p? Holmen - artikel i Christianshavneren
2003-01-15 Lokalr?dets brev til Borgerrepr?sentationen i anledning af busslusen p? Holmen og justitsministeriets forventede veto.
2003-01-15 9 grunde til at man ikke kan acceptere et "nej" til en bussluse p? Holmen
2003-01-06 Ny underskriftliste "Prinsessegade fortjener bedre", 2003
2002-11-27 Opslag om protest-optog i anledning af 2-?rsdagen for beslutningen om busslusen.
2002-11-19 Pressemeddelelse: "Christianshavnerne har tabt t?lmodigheden med trafikken til Holmen"
2002-11-17 Opslag om protest-optog i anledning af 2-?rsdagen for beslutningen om busslusen