Læs mere: (Klik på pilen)
2007-03-10 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside om h?jhus-opl?gget og -debatten
2006-09-19 Lokalr?dets pressemeddelese om NCCs nye forslag til byggeri p? Kr?yers Plads, besluttet p? lokalr?dsm?det 19. september 2006
2006-08-29 NCC ?nsker dialog om det nye byggeprojekt p? Kr?yers Plads og indbyder til borgerm?de tirsdag den 29. august klokken 19 i Nordatlantens Brygge
2006-06-30 Link til entrepren?rfirmaet NCCs hjemmeisde om Kr?yers Plads, med deres informationer om det aktuelle byggeprojekt p? grunden
2005-06-03 NCCs pressemeddelelse om at de vil p?begynde en oprydning p? Kr?yers Plads
2005-05-18 Brev fra NCC som svar p? invitationen fra lokalr?det og "K?benhavnere mod Fejlplacerede H?jhuse" om at deltage p? en h?ring om Kr?yers Plads i juni
2005-05-14 Dagbladet Informations bagsideleder om trafikken i Prinsessegade, Christianshavnernes egoisme og behovet for flere h?je huse i "middelalderbyen"
2005-03-18 Link til Berlingske Tidendes artikel "Naboer vandt slaget om Kr?yers Plads" om debatten og afstemningen i Borgerrepr?sentationen som endte med at projektet faldt med 28 stemmer mod 23
2005-03-17 Link til dagbladet Politikens artikel "Tilbud om at kappe toppen af h?jhuse trukket tilbage" om at NCC ikke - som de sagde - havde arkitekt Erick van Egeraats accept af tilbuddet om at klippe 10 meter af h?jhusene.
2005-03-17 Link til Berlingskes artikel "Politisk nej til omstridt h?jhusbyggeri" om at Borgerrepr?sentationen med 28 stemmer mod 23 stemte afviste loakplanen for det omstridte h?jhusbyggeri p? Kr?yers Plads.
2005-03-15 Pressemeddelelse fra "K?benhavnere mod Fejlplacerede h?jhuse" i anledning af NCCs opsigtsv?kkende oplysning om, at h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads nu kan g?res 10 meter lavere.
2005-03-15 Link til artikel i Politiken "Arkitekt vil sk?re ti meter af h?jhuse" om NCC og Erik van Egeraat som nu - to dage f?r beslutningen i Borgerrepr?sentationen - siger at de vil sk?re 10 meter af det planlagte h?jhusbyggeri p? Kr?yers Plads
2005-03-01 Kopi af artikel i Amagerbladet: "Sn?vert flertal mod h?jhuse" om politikernes reaktion f?r sagen skal behandles i borgerrepr?sentationen.
2005-03-01 Kopi af artikel i Erhvervsbladet om Frejas regnskaber i forbindelse med grundsalg, bl.a. af Kr?yers Plads
2005-02-28 Kritisk artikel i The Times (Engelsk) om presset fra bygherrer, som ?nsker at bygge h?jt og v?re synlige i de europ?iske hovedst?ders profil.
2005-02-24 Kopi af JP K?benhavns artikel "S f?lder h?jhuse" om at der ikke er flertal i borgerrepr?sentationen for h?jhusbyggeriet p? Kr?yers Plads.
2005-02-22 Lokalr?dets pressemeddelelse i anledning af Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om lokalplaner for h?jhusene p? Kr?yers Plads. Lokalr?det kalder forvaltningens materiale "ensidigt".
2005-02-22 Link til artikel p? DR K?benhavns Radio "Lokaplan u?ndret p? trods af 14.000 underskrifter" om forvaltningens indstilling om at der ikke skal ?ndres i lokalplaner for Kr?yers Plads.
2005-02-21 Notat af fhv. ankechef og milj?lovsekspert Johan Garde om den historiske baggrund for at staten i skikkelse af Kulturarvsstyrelsen havde pligt til at fastholde sit veto mod h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2005-02-18 Link til Plan og Arkitekturs indstilling til Bygge og teknikudvalget vedr. lokalplan 308 for Wilders ? som vil tillade opf?relsen af 6 h?jhuse p? Kr?yers Plads.
2005-02-01 Link til K?benhavns Radions artikel "H?jhusbyggeri vil ?ndre klima" i anledning af udtalelserne fra lektor p? Kunstakademiets arkitektskole Lars Gems?es p? et m?de 31. januar
2005-01-29 Side 1 af det originale brev (p? engelsk) hvor Europa Nostra protesterer og advarer statsminister Anders Fog Rasmussen, kulturminister Brian Mikkelsen, overgborgmester Lars Engberg og bygge- og teknikborgmester S?ren Pind mod planerne om at opf?re h?jhuse p? Kry?ers Plads.
2005-01-29 Side 2 af det originale brev (p? engelsk) hvor Europa Nostra protesterer og advarer statsminister Anders Fog Rasmussen, kulturminister Brian Mikkelsen, overgborgmester Lars Engberg og bygge- og teknikborgmester S?ren Pind mod planerne om at opf?re h?jhuse p? Kry?ers Plads.
2005-01-22 Pressemeddelelse om at den europ?iske forening for bevaring af bymilj?er og bygningskultur, Europa Nostra, over for bl.a. Anders Fog Rasmussen og Overgborgmester Lars Engberg har protesteret " ... mod den planlagte opf?relse af h?jhuse i K?benhavns historiske bymidte"
2005-01-21 Link til Dagbladet Politikens artikel "Internationale eksperter advarer mod omstridt h?jhusbyggeri" om Europa Nostras brev til bl.a. K?benhavns kommune.
2005-01-21 Pressemeddelelse (p? engelsk) om at den europ?iske forening for bevaring af bymilj?er og bygningsultur, Europa Nostra, over for bl.a. Anders Fog Rasmussen og Overgborgmester Lars Engberg har protesteret " ... against high-rise buildings in Copenhagen's historic centre" ? "
2005-01-12 Brev hvor Christianshavns Lokalr?d og Foreningen til Hovedstadens Forsk?nnelse opfordrer alle som har indsendt indsigelser i anledning af lokalplanen for Kr?yesr plads, til at offentligg?re deres indsigelser p? lokalr?dets hjemmeside.
2005-01-04 Kopi af Lone Skov Awassis artikel i JP K?benhavn, hvor hun kritiserer Kuturarvsstyrelsen for utrov?rdighed i anledning af deres h?ndtering af sagen om h?jhusene p? Kr?yers Plads
2005-01-01 Kopi af indl?g i JP K?benhavn om arsenalet p? Holmen som efter forfatterens mening b?r fritl?gges.
2004-12-12 Link til lokalradio "Ugens skarpe" hvor Lars Wiess (S) interviewer Knud Josefsen fra "K?benhavnere mod Fejlplacerede H?jhuse" om byggeplanerne p? Kr?yers Plads. (MP3-fil kr?ver god Internetforbindelse)
2004-12-04 Link til indslag i TV2/Lorry 3/12 19:30 om at SF nu vil have unders?gt begivenhederne omkring Kulturarvsstyrelsens tilbagetr?kning af deres veto (kr?ver hurtig internet).
2004-12-04 Link til Berlingske Tidendes artikel "Kulturministeren skal forklare veto-sag" om SFeren Ole Sohn der stiller sp?rgsm?lstegn ved styrelsens behandling af sagen.
2004-12-03 Link til Dagbladet Politikens artikel "Optr?k til gyser om h?jhuse" om at det nu er politikerne i Borgerrepr?sentationen som skal afg?re sagen om h?jhusene p? Kr?yers Plads.
2004-12-03 Link til Berlingske Tidendes artikel "Politikerne siger nej til Kr?yers Plads" om at 27 ud af Borgerrepr?sentationens medlemmer agter at stemme nej til h?jhusene.
2004-12-03 Link Til JP K?benhavns artikel "Kulturarvsstyrelsen opgiver h?jhus-veto" bl.a. med udtalelser fra Kulturarvsstyrelsens direkt?r Steen Hvas om at styrelsen stadig st?r ved sine ord om: "Ved at bygge h?jere end fem etager bryder projektet radikalt med den struktur, der er i K?benhavns middelalderby".
2004-12-03 Kopi af artikel i JP K?benhavn om sagen efter at Kulturarvsstyrelsen har oph?vet deres veto, bl.a. BR-politikernes stilling.
2004-12-02 Link til Berlingske Tidendes artikel "Fortsat kamp om byens ny skyline" om at Kulturarvsstyrelsen overraskende har trukket sit veto mod h?jhusene p? Kr?yers Plads tilbage. Winnie Berndtson og Finn Rudaizky (S) mener fortsat at placeringen er forkert.
2004-12-02 Link til Kulturarvsstyrelsens egen information om deres overraskende tilbagetr?kning af vetoet mod h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-11-19 Link til Politikens artikel "Freja opfordrede arkitekter til at bryde planloven" om historien forud for Frejas arkitektkonkurrence for Kr?yers Plads.
2004-11-03 Link til annoncering af debatm?de mellem S?ren Pind og Knud Josefsen fra "K?benhavnere mod Fejlplacerede H?jhuse", mandag den 8. november kl. 19:45 i Indre Bys Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33, 1359 K?benhavn K. Alle er velkomne!
2004-10-29 Milj?ministeriets svar p? lokalr?dets klage over manglende milj?unders?gelser i forbindelse med h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads
2004-10-28 Link til Amager Bynets artikel "14.095 underskrifter afleveret" om lokalr?dets og "K?benhavner mod Fejlplacerede H?jhuses" aflevering af underskrifterne mod byggerriet p? Kr?yers Plads.
2004-10-22 Link til artikel fra Dagbladet i Norge "Disse boligt?rnene setter sinnene i kok".
2004-10-21 Link til JP K?benhavns artikel "Massiv protest mod h?jhuse i K?benhavn" om den festlige aflevering af de 14.095 underskrifter mod h?jhusene p? Kr?yers Plads.
2004-10-20 Pressemeddelelse fra lokalr?det og "K?benhavnere mod fejlplacerede h?jhuse" om afleveringen af de ca. 14.000 underskrifter til Bygge- og teknikborgmester S?ren Pind den 21. oktober 2004 kl. 10:00.
2004-10-07 Lokalr?det og "K?benhavnere mod Fejlplacerede H?jhuse" anmoder Bygge- og Teknikborgmester S?ren Pind om at finde en dato hvor de godt 13.000 underskrifter mod h?jhusene kan overleveres til kommunen.
2004-10-07 Link til TV-Lorry indslag om de indkomne indsigelser og underskrifter vedr. h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads (Kr?ver hurtig internetforbindelse)
2004-10-05 Link til JP K?benhavns artikel "S?ren Pind: Kr?yers Plads bliver bebygget" om at alternativet til h?jhusprojektet er det lavere byggeprojekt som vandt andenpladsen i Frejas konkurrence.
2004-10-05 Lokalr?dets brev til Milj?minister Connie Hedeg?rd med en klage over at K?benhavns kommune ikke har unders?gt de milj?m?ssige konsekvenser af h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-10-03 Link til Berlingske Tidendes artikel "Pind handler efter egne regler" om reaktionerne p? Kulturarvsstyrelsens veto mod planforslagene for h?jhusene p? Kr?yers Plads
2004-10-02 Link til Berlingske Tidendes artikel om Kulturarvsstyrelsens veto mod h?jhusbyggeriet p? Kr?yers Plads "Pind: Jeg ?ndrer ikke et komma".
2004-10-02 Link til Politikens artikel om de indkomne indsigelser og de 13.000 underskrifter
2004-09-30 Bilag til lokalr?dets indsigelse: Disse kort mangler i h?ringsmaterialet. Kortene viser hvordan h?jhusene vil skygge for Vor Frelsers Kirke set fra nord.
2004-09-30 Lokalr?dets indsigelse mod K?benhavns kommunes lokalplanforslag og forslag til till?g til kommuneplanen vedr?rende ?Wilders Plads II? ? H?jhuse p? Kr?yers Plads.
2004-09-29 Kulturarvsstyrelsens veto mod K?benhavns kommunes planforslag om at bygge h?jhuse p? Kr?yers Plads.
2004-09-25 Link til Politikens artikel "Freja sat p? plads i byggesag" om at Finansministeren opfordrer alle naboer til at g?re indsigelse mod lokalplanen (hvis de ?nsker det) - p? trods af statens ejendomsselskab, Frejas ulovlige klausuler overfor naboerne.
2004-09-24 Link til Politikens artikel "Juraprofessor: Staten bryder loven i Freja-sag" om Frejas krav om at k?bere fraskriver sig retten til at g?re indsigelser mod en lokalplan.
2004-09-24 Disse kort mangler i h?ringsmaterialet: de viser hvordan h?jhusene vil skygge for Vor Frelsers Kirkes T?rn, s? det ikke kan ses fra Amaliehaven, havnepromenaden, havnerundfarterne og havnebussen.
2004-09-22 Link til JP K?benhavns artikel om "kran-demonstrationen" den 21. september p? Kr?yers Plads, arrangeret af K?benhavnere mod fejlplacerede h?jhuse.
2004-09-17 "K?benhavnerne g?r-det-selv: Demonstration af h?jhusprojektet i fuld st?rrelse" tirsdag den 21. september 2004 p? Kr?yers Plads. (Pressemeddelelse fra "K?benhavnere mod fejlplacerede h?jhuse")
2004-09-13 Tegning som viser h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads i forhold til andre kendte bygninger i K?benhavn: Operaen, HK-bygningen, SAS-hotellet mm. Baseret p? materiale fra kommunens Bygge og Teknikforvaltning.
2004-09-13 Billede med tegnefilm som viser hvordan h?jhusprojektet vil skygge for Vor Frelsers Kirke, set fra havnepromenaden ved AP M?ller. Gem billedet p? en pc og se hvad der sker!
2004-09-09 Link til den officielle web-side hvor man kan skrive en indsigelse mod "Lokalplan for Wilders Plads II" dvs. h?jprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-09-09 Link til JP K?benhavns artikel "H?jhusprojekt vakler" om synspunkterne for og imod projektet p? Kr?yers Plads
2004-09-09 Link til TV2-Lorry indslag om BR-politikere som er i tvivl om eller modstandere af projektet. (Kr?ver hurtig internet)
2004-09-07 Link til Politikens artikel "Staten spinder guld p? prestigebyggeri" om grundpris, fortjeneste og boligpriser ved h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-09-04 Link til artikel i Berlingske Tidende om underskrifterne og BR-politikere som er i tvivl om h?jhusene p? Kr?yers Plads.
2004-09-02 Link til JP K?benhavns artikel "Borgere sk?d h?jhuse ned" fra borgerm?det 31. august om h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-08-27 Link til Berlingske Tidendes artikel (avisens s. 2) om byggeprojektet p? Kr?yers Plads og om protesterne mod det.
2004-08-20 Link til TV2-Lorry indslag om den lokale modstand mod projektet, med bl.a. Ide Hejlskov fra "K?benhavnere mod fejlplacerede h?jhuse" og Allan Andersen, Freja. (Kr?ver hurtig internet)
2004-07-17 Brev hvor lokalr?det stiller forvaltningen fem sp?rgsm?l om h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads.
2004-07-14 12-siders A5-folder udarbejdet af beboergruppen "K?benhavnere mod fejlplacerede h?jhuse". (Acrobat pdf-fil til tryk p? begge sider af A4-papir)
2004-07-11 Liste til den igangsatte underskriftindsamling "Nej til Manhattan midt i byen" Initiativet anbefales af en r?kke enkeltpersoner og Christianshavns Lokalr?d (web-udgave)
2004-07-10 Liste til den igangsatte underskriftindsamling "Nej til Manhattan midt i byen" (Acrobat pdf-udgave - velegnet til at sende pr. e-post og giver en p?n udskrift)
2004-07-08 Link til kommunens 3D "videofilm" som viser h?jhusbyggeriet p? Kr?yers Plads fra forskellige vinkler
2004-07-07 Link til kommunens h?ringsmateriale vedr. planforslaget om h?jhusbyggeriet p? Kr?yers Plads (lokalplanforslag, billeder, borgerm?de mm.)
2004-06-10 Link til "Supertankers" referat af beboerm?det om det planlagte h?jhusbyggeri p? Kr?yers Plads.
2004-06-06 Billede som viser byggeprojektet p? Kr?yers Plads med det "forsvundne" kirket?rn - skjult af h?jhusene eller klippet v?k?
2004-06-05 L?beseddel/oplslag med invitation til m?de om h?jhusprojektet p? Kr?yers Plads ("Minimanhattan")
2004-06-02 Forslag til kommuneplan- og lokalplan for Wilders ? (Link til Pdf-dokument). Vedtaget i BTU og BR mhp. udsendelse i offentlig h?ring.
2004-05-17 Pressemeddelelse om byggeprojektet og forvaltningens planforslag for Kr?yers Plads
2004-05-16 Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden og indstilling om planerne for et h?jhusbyggeri p? Kr?yers Plads
2004-03-24 Lokalr?dets h?ringssvar til kommunen i anledning af planerne om at bygge h?jhuse p? Kr?yers Plads