Læs mere: (Klik på pilen)
2005-01-22 Pressemeddelelse om at den europ?iske forening for bevaring af bymilj?er og bygningskultur, Europa Nostra, over for bl.a. Anders Fog Rasmussen og Overgborgmester Lars Engberg har protesteret " ... mod den planlagte opf?relse af h?jhuse i K?benhavns historiske bymidte"
0000-06-31 Indsigelse fra K?benhavns Stifts?vrighed
0000-06-30 Indsigelse fra Foreningen for Hovedstadens Forsk?nnelse
0000-06-30 Indsigelse fra Socialdemokratiets 2. kreds
0000-06-30 Indsigelse fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
0000-06-30 Indsigelse fra Lejerbo afd 218 "Den Gule Misundelse"
0000-06-29 Indsigelse fra Akademir?det
0000-06-28 Indsigelse fra Foreningen for Gamle Bygningers Bevaring
0000-06-27 Indsigelse fra Kulturarvsstyrelsen (Acrobat pdf) - Veto senere trukket tilbage
0000-06-26 Indsigelse fra Bevaringsforeningen for T?rnby Kommune
0000-06-25 Indsigelse fra Friluftsr?det i K?benhavns og Frederiksberg kommune
0000-06-25 Kulturmilj?r?dets indl?g p? borgerm?det 30. august 2004
0000-06-25 Indsigelse fra Kulturmilj?r?det for K?benhavns og Frederikseberg kommuner
0000-06-24 Indsigselse fra Tegnestuen Raadvad
0000-06-23 Indsigelse fra Danske Landskabsarkitekter (Acrobat pdf)
0000-06-22 Indsigelse fra SF S?nderbro
0000-06-21 Indsigelse fra Ejerforeningen Strandgade 46, Christianshavn
0000-06-21 Indsigelse fra Landskabsarkitekt Lone van Deurs
0000-06-20 Indsigelse fra Christianshavns Lokalr?d
0000-06-19 Kortbilag vedlagt indsigelsen fra Christianshavns Lokalr
0000-06-18 Indsigelse fra Anette Thede, Christianshavn
0000-06-18 Indsigelse fra Wilders Plads Ejendomme A/S, september 2004
0000-06-17 Side 1-2 af Wilders Plads Ejendomme A/S' klage til milj?ministeren
0000-06-16 Side 3-4 af Wilders Plads Ejendomme A/S' klage til milj?ministeren
0000-06-15 Indsigelse fra Wilders Plads Ejendomme A/S 23. marts 2004
0000-06-15 H?ringssvar marts 2004 fra Kulturmilj?r?det for K?benhavns og Frederiksberg kommuner