Læs mere: (Klik på pilen)
2013-11-21 Lokalr?det klager til Naturklagen?vnet over K?benhavns Kommunes dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Christianshavns Vold. Dispensationen skal g?re det muligt at forh?je Hotel Scandinavia med 36,5 meter
2010-09-20 Teknik- og Milj?forvaltningen undskylder at lokalr?dets h?ringssvar slet ikke indgik i behandlingen af lokalplanen om forh?jelsen af Hotel Scandinavia
2010-02-02 Lokalr?dets indsigelse mod lokalplan for "Ny T?jhus" - Hotel Scandinavia
2010-01-01 Bilag til lokalr?dets indsigelse mod lokalplan for "Ny T?jhus" - Hotel Scandinavia
2009-06-14 Lokalr?dets kommentarer i sit h?ringssvar til forslaget til "Kommuneplan 2009".
2009-01-16 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af lokalplanforslaget for Realdanias byggeprojektet for "Bryghusgrunden"
2007-11-19 Lokalr?det skriver til kommunens sundheds- og omsorgsudvalg i anledning af den helt uforst?elige beslutning om at "udflytte" hjemmeplejen fra Voldboligerne til Gammel Kongevej, hvilket vil betyde en dramatisk forringelse af hjemmeplejen.
2007-04-27 Lokalr?dets indsigelse i anledning af forslag Kommuneplantill?g for ?Kraftsv?rksvej? og ?Margretheholm? samt forslag til till?g nr. 2 til lokalplan nr. 331-1 ?Holmen II?
2007-04-26 Link til Kommunens hjemmeside om projektet vedr?rende boligbyggeri mv. p? Kl?vermarken
2007-04-20 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af kommunens debatopl?g om en "H?jhusstrategi" for K?benhavn
2007-03-03 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside om lokalplanforslaget for "boliger og erhverv p? Margretheholm"
2006-11-21 Lokalr?dets synspunkter vedr. planerne om boligbyggeri p? Kl?vermarken og vilk?rene for idr?tten i omr?det
2005-09-20 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af "Forslag til kommuneplan 2005" som har v?ret fremlagt i offentlig h?ring indtil 20. sept. 2005
2005-08-31 Link til kommunens materiale om "Forslag til kommuneplan 2005", som borgerrepr?sentationen vedtog at sende i h?ring den 12. maj. H?ringsfristen er 20. september 2005.
2005-06-28 Link til det nye plandokument (kommuneplantill?g) om husb?de som K?benhavns borgerrepr?sentationen vedtog den 28. april 2005
2005-04-14 Link til Berlingske Tidendes artikel "Nyt h?jt hotel-projekt i K?benhavns Havn" om planerne om at bygge et 7 etages luxushotel p? en hotel-? i havnen ud for Kalvebod Brygge.
2005-04-11 Link til K?benhavns kommunes "byskabsatlas" for Christianshavn. Atlasset blev udgivet i 2003. Det beskriver de store linier i bydelenes rumlige opbygning, herunder de hovedtr?k, der pr?ger bebyggelser, trafikarealer og gr?nne omr?der.
2005-01-09 Link til den officielle hjemmeside for Operahuset p? Holmen: www.operahus.dk Operahuset er en del af Det Kongelige Teater: www.kgl-teater.dk
2005-01-01 Kopi af indl?g i JP K?benhavn om arsenalet p? Holmen som efter forfatterens mening b?r fritl?gges.
2004-03-09 Indsigelse mod Bygge- og Teknikforvaltningens forslag om at dispensere fra lokalplan "Holmen II"