Læs mere: (Klik på pilen)
2008-06-30 Lokalr?dets pressemeddelelse om at alle parter m? s?ge et ompromis og undg? en konfrontation om Christiania
2008-02-13 Lokalr?dets kommentarer til et forel?bigt udkast til opl?g for en ny lokalplan for Christiania
2007-12-06 Dansk udgaven af lokalr?dets indl?g ved Landboh?jskolens workshop om Christianias Voldanl?g for internationale studerende
2007-12-06 Presentation at Copenhagen University Faculty for Life Sciences? Workshop on Christiania for international students
2007-11-30 Slots- og Ejendomsstyrelsen svarer lokalr?det vedr. byggeri p? R?de Sols Plads og Plamehaven.
2007-11-20 Lokalr?det skriver til Slots- og Ejendomsstyrelsen og K?benhavns kommune om R?de Sols Plads og Palmehaven der gennem mange ?r har haft status som rekreativt, gr?nt omr?de.
2007-05-14 Pressemeddelelse fra Christianshavns Lokalr?d og Christianias Naboer om uroen p? Christianshavn og Christianias fremtid.
2007-05-08 Slots- og Ejendomsstyrelsen svarer Christianshavns Lokalr?d vedr. de 54 huse p? volden og byggeri i "Palmehaven"
2007-04-26 Finansministers Thor Pedersens brev til Britta Lilles?e, Christiania, om Christianias fremtid
2007-04-21 Lokalr?dets brev til SES om de 54 "afviklingstruede" huse p? Christianias Vold og om friarealet "Palmehaven".
2006-11-27 Lokalr?dets h?ringssvar til Slots- og Ejendomsstyrelsens "udviklingsplan om Christianiaomr?dets voldanl?g"
2005-05-17 Lokalr?dets brev til folketingets Christianiaordf?rerer, borgerrepr?sentationen m.fl. om Christianias fremtid
2005-04-20 Indkaldelse og forel?big dagsorden for dialogm?de om Christiania
2005-04-07 Referat af lokalr?dets og Christianias Naboers m?de med Slots- og Ejendomsstyrelsen om forhandlingerne om Christianias fremtid.
2005-04-07 Referat af lokalr?dets og Christianias naboers m?de med Slots- og Ejendomsstyrelsen
2005-02-22 Christianias udspil overfor Slots- og Ejendomsstyrelsen vedr?rende Christianias fremtid: "Den erhvervsdrivende fond som ny ejerstruktur for Christianiaomr?det"
2005-02-11 Lokalr?det beder Slots- og Ejendomsstyrelsen om at indbyde os til dialog om Christiania fremtid.
2005-02-11 Christianias advokaters svar til lokalr?det i anledning af vores ?nsker om at deltage i projektet vedr. "organisation af beboere og borgerinddragelse i udviklingen af Christiania".
2005-02-04 Brev til Christianias forhandlingsgruppe, hvor lokalr?det beder om at blive informeret om udviklingen vedr. Christianias fremtid.
2005-02-04 Lokalr?det anmoder om at blive draget ind i projektet "Organisation af beboere og borgerinddragelse" i forbindelse med Christianias fremtid, f.eks. igennem en obsavat?rpost ved styregruppem?derne.
2004-12-21 Link til KABs hjemmeside hvor man kan hente "KABs Christiana-rapport". Rapporten findes b?de i en kort resume-udgave og den fulde udgave (som fylder 9 Mb). Desuden findes diverse baggrundsstof og tegninger
2004-12-01 Link til Christianias f?lles hjemmeside, som under "main page" giver en oversigt over en lang r?kke hjemmesider fra CAs udvalg, virksomheder, foreninger, projekter mm.
2004-08-10 Link til Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) hjemmeside om Christiania, som bl.a. indeholder information om loven om om hvad der aktuelt sker. I sommeren 2004 overtog SES statens ansvar som grundejer for Christianias udvikling.
2004-03-27 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af regeringens lovforslag om Christiania.
2003-09-08 Referat af Christianiaudvalgets m?de med foreningen Christianias Naboer
2003-08-29 Referat af Christianiaudvalgets m?de med lokalr?det
2003-08-21 Link til hjemmesiden for "Christianiaudvalget" der blev nedsat af regeringen i maj 2003. (Udvalget er nedlagt men hjemmesiden indeholder stadig interessante artikler, rapporter mv.)
2003-08-14 L?serbrev fra Morten Lind og Sven Erik Brockdorff om Christianudvalgets neds?ttelse.
2003-08-01 Christianiaudvalgets rapport "Registrering af Kulturmilj?er og bygninger p? Christiania"
2003-07-07 Pressemeddelelse fra den nystiftede forening "Christianias Naboer" med krav om at naboerne blive h?rt om fristadens fremtid.
2003-07-01 Lokalr?dets brev til Borgerrepr?sentationen i anledning af neds?ttelsen af Christianiaudvalget
2003-04-24 Lokalr?dets udtalelse om Christiania fra ?rsm?det 24 april 2003
2002-05-08 Dagsorden og indstilling til BTU-m?det om Trafikforholdene omkring Christiania, herunder forvaltningens forslag til tre l?sninger
1991-01-01 Kopi af Lokalplan 1991 for Christiania (siderne 1-30)
1991-01-01 Kopi af Lokalplan 1991 for Christiania (siderne 31-79)