Læs mere: (Klik på pilen)
2008-11-01 Link til kommunens hjemmeside for Christianshavns lokaludvalg, bl.a med vigtige datoer, kontaktoplysninger for kommunens midlertidige lokaludvalgssekret?r (som man kan stille sp??rgsm?l) og links til andre informationer.
2008-08-12 Direkte link til kommunens informationer om repr?sentantskabsm?det 16. september 2008 kl. 18:00. Invitation, tilmeldingsblanketter og blanket til fuldmagt inkl. vejledning findes nederst p? siden.
2006-06-15 Repr?sentanter for tre politiske partier i BR skriver i JP K?benhavn om de nye bydele og lokaludvalg
2006-05-16 Link til indstillingen til ?konomiudvalgets behandling af forslag vedr?rende ny bydelsinddeling og oprettelse af lokaludvalg
2006-03-29 Kopi af Cityavisens omtale af lokalr?denes h?ringssvar i anledning af forslaget om "ny bydelsinddeling".
2006-03-28 Talepapir fra Christianshavns Lokalr?ds foretr?de for ?konomiudvalget i anledning af forslaget om at sammenl?gge Christianshavn og Indre By som en bydel
2006-03-26 Link til indstillingen til ?konnomiudvalgets behandling af forslaget om "Ny bydelsinddeling" p? m?det 28. marts 2006 (NB dog uden kortbilag!)
2006-03-26 Oversigt over alle indkomne h?ringssvar i anledning af forslaget om "Ny bydelsinddeling":
2006-03-26 Indre By Lokalr?ds h?ringssvar i anledning af kommunens forslag om "Ny bydelsinddeling"
2006-03-01 H?ringssvar fra Koordinationsudvalget for de k?benhavnsle lokalr?d i anledning af forslaget om "ny bydelsinddeling" i K?benhavn.
2006-02-28 Christianshavns Lokalr?ds h?ringssvar i anledning af forslaget om "ny bydelsinddeling" i K?benhavn. Lokalr?det st?tter forslaget om lokal borgerservice, men mener ikke man kan beslutte at Christiasnhavn ikke skal v?re en bydel.
2006-02-24 L?serbrev i JP K?benhavn fra Ninna Thomsen, der er borgerrepr?sentabnt for SF, om bydelsinddelingen vedr. Amager og Christianshavn, efter debatten p? "Rabalderm?det"
2006-02-23 Kopi af JP K?benhavns artikel om "Rabalderm?det" mellem politikere og lokalr?d p? Christianshavn, Islands Brygge og Amager om forslaget til den nye bydelsinddeling
2006-02-22 Brev fra Overborgmester Ritt Bjerregaard med svar p? sp?rgsm?l fra Birte Pedersen om byddelsinddelingen og forslaget om at sammenl?gge Christianshavn og Indre By som ?n "bydel" med kun et lokaludvalg.
2006-02-21 Indkaldelse til "rabalderm?de" om forvaltningens forslag til ny bydelsinddeling, der vil nedl?gge de nuv?rende 18 bydele til fordel for 8-10 k?mpestore bydele. I panelet sidder bl.a. 4 borgerrepr?sentater: Sted: Kvartershuset Jemtlandsgade 3, 2300 S.
2005-11-16 Kopi af Cityavisens artikel Lokalr?dsformand: Vi fik ikke en chance" om kommunens pludselige plan om at sammenl?gge Christianshavn og Indre by.
2005-11-16 Kopi af Citavisens leder "Hvorfor luskes det igennem?" som s?tter sp?rgsm?lstegn ved det pludselige forslag om at sammenl?gge Christianshavn og Indre By til en bydel.
2005-11-01 F?lles h?ringssvar fra Koordinationsudvalget for de K?benhavnske lokalr?d i anledning af kommunens forslag om en ny inddeling i bydele.
2005-10-31 Lokalr?dets h?ringssvar i anledning af kommunens forslag om en ny inddeling i bydele
2005-05-30 Island Brygges Lokalr?ds h?ringssvar vedr. kommunens forslag om at etablere nye "lokaludvalg" i alle bydele
2005-05-30 Lokar?dets h?ringssvar i anledning af K?benhavns kommunes forslag om at etablere "lokaludvalg" i alle bydele
2005-05-30 Sundby Lokalr?ds h?ringssvar vedr. kommunens forslag om at etablere nye "lokaludvalg" i alle bydele
2005-05-22 Forslag til kommissorium for de nye "Lokaludvalg" som if?lge forslaget fra kommunens udvalg for demokrati- og serviceudvikling skal oprettes i alle bydele