Læs mere: (Klik på pilen)
2009-02-20 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside for med opl?gget til "Christianshavnsruten", som skal v?re en ny tilg?ngelighedsrute i K?benhavn
2008-12-16 Aktivitetsplan for "By for alle" 2009 (pdf-dokument).
2008-11-11 Overborgmester Ritte Bjerregaards svar til lokalr?det og ?ldrer?det om udskydelsen af "Christianshavnsruten" i anledning af budgetforliget.
2008-11-01 Link til K?benhavns kommunes hjemmeside for "BY FOR ALLE" som d?kker over tre n?gleord: Adgang, Deltagelse og Mangfoldighed
2008-10-07 Lokalr?det og ?ldrer?det protesterer overfor Overborgmesteren og TMU mod at budgetforliget for 2009 uds?tter "Christianshavnsruten" til 2010.
2008-08-11 Referat af 2. m?de mellem kommunen, lokalr?det og ?ldrer?det om tilrettel?ggelsen af arbejdet med Christianshavnsruten
2008-07-31 Link til kommunens hjemmeside om tilg?ngelighedsprojektet "Christianshavnsruten" som har sit prim?re forl?b fra H?jbro Plads til Christimas M?llers Plads - og en foresl?et forbindelse ad Prinsessegade og Overgaden Oven Vandet mod Holmen.
2007-10-09 Lokalr?det og ?ldrer?det foresl?r en tilg?ngelighedsrute fra Slotsholmen og Holmen til Holmbladsgade
2007-09-01 Link til Teknik- og Milj?forvaltningens hjemmeside om tilg?ngelighed.
2007-06-21 Kommunens Center for anl?g og udbud svarer lokalr?det og fastholder at der kun etableres en krydsningsmulighed for k?restols- og rollatorbrugere, midt p? Aresenal?en.
2007-06-13 Lokalr?dets svar til forvaltningen vedr. k?restols- og rollatorbrugeres mulighed for at kunne krydse Danneskiold-Sams?es All? p? Holmen, samt sagens principielle aspekter
2007-05-23 Kommunens Center for anl?g og udbud svarer "tilg?ngelighedsgruppen" om hvor k?restols- og rollatorbrugere vil kunne krydse Danneskiold-Sams?es All? p? Holmen.
2007-04-26 Lokalr?dets "tilg?ngelighedsgruppe" skriver til Vej og Park om hvor k?restols- og rollatorbrugere b?r kunne krydse Danneskiold-Sams?es All? p? Holmen.
2007-04-20 Billede af Holmens S?nderport, hvor der mangler en krydsningsmulighed for k?restole.
2007-03-01 Link til hjemmesiden "Godadgang.dk" som er oprettet af Foreningen Tilg?ngelighed for Alle. Her kan man bl.a. se de virksomheder, der er med i M?rkeordningen for Tilg?ngelighed.
2007-01-25 Vej og Parks notat om besigtigelsen af forholdene for bl.a. k?restolsbrugere efter f?rdigg?relsen af vejanl?gget p? Holmen.
2007-01-16 Brev til Vej og Park forud for tilg?ngelighedsgruppens m?de og besigtigelsen af vejanl?gget p? Holmen
2006-06-29 Brev fra lokalr?det og ?ldrer?det p? Christianshavn til Vej og Park, med ideer til et samarbejde og en kampagne om bedre tilg?ngelighed for alle.
2006-03-30 Dagsorden og deltagerliste for m?det mellem lokalr?dets tilg?ngelighedsgruppe og Vej og Parks teknikere.
2006-03-25 Notat fra Vej og Park med kommentarer og forslag i anledning af lokalr?dets tilg?ngelighedsgruppes noter om de d?rlige forhold for k?restolsbrugere.
2006-01-27 Lokalr?dets og ?ldrer?det skriver til Vej og Park og beder om et m?de hvor man kan dr?fte forholdene for ?ldre, gangbesv?rede og k?restolsbrugere
2005-11-12 Billede af k?restol ved kantstenen hvor fodg?ngerovergangen mellem "Firkanten" og "Trekanten" i Prinsessegade.
2005-11-12 Billede som viser de h?je kantsten ved Burmeistergades udmunding i Prinsessegade.