Tilg?ngelighed: En by for alle

Som k?restols- eller rollatorbruger er der mange steder man ikke kan f?rdes. H?je kantsten, trin eller stejle stigninger kan g?re det umuligt at komme over gaden eller ind i en butik. Ogs? som blind eller svagtseende kan det v?re n?sten umuligt at f?rdes trygt. Lokalr?det har nedsat en "tilg?ngelighedsgruppe" der fors?ger at g?re husejere, butiksdrivende, cafeejere og kommunens vejafdeling opm?rksom p? problemerne - og p? at l?sningerne ofte er simple at gennemf?re.